NAPSO holder fyraftensmøde om temaet Whistleblowerordninger

Dato: 18. marts 2013
Tid: 00:00 - 00:00

Oplægsholder: Christian Honoré, Partner KPMG, Bestyrelsesmedlem i CSR Fonden & Maja Wiberg (Er en whistleblower ordning kollektiv fortrængning? En skitse)