Om os

NAPSO er en forkortelse for Netværk for Anvendt
Psykodynamisk og Systemteoretisk Organisationspsykologi.

NAPSO er en forening, og foreningens formål er at udvikle
den anvendte psykodynamiske og systemteoretiske organisationspsykologi og at
udbrede kendskabet til denne metode og tænkning ved at arrangere åbne
grupperelationskonferencer, lytteposter, temadage, informationsformidling og
lignende aktiviteter.

NAPSO henvender sig dels til personer og organisationer, der er interesserede i udviklingen af den anvendte psykodynamiske og systemteoretiske organisationspsykologi, og dels til personer og organisationer, der er interesserede i at stifte bekendtskab med eller øge forståelse for og anvendelse af (kunnen af) den anvendte psykodynamiske og systemteoretiske organisationspsykologi.

Bestyrelsen

Steen Visholm, formand fra MPO (svisholm@ruc.dk)

Helle Anholm fra OPU (ha@anholm.eu)

Tommy Rolf Lorenzen, kasserer (tommyrolflorenzen@yahoo.com)

Anette Højgaard Jønson (anette@ratgeber.dk)

Morten
Svalgaard Nielsen (
mortensvalgaard@gmail.com)

Bestyrelsessuppleant Åse Lading

Revisor Eva Toft

Revisorsuppleant Jens Poder

Vedtægter

CVR  40181385