Om tab, desorientering og sorg i organisationer ved Birgitte Bonnerup

Med afsæt i sit kapitel om ”Loss, desorientation and mourning” fra bogen ”The Covid Trail. Psychodynamic Explorations” redigeret af Halina Brunning og Olya Khaleelee vil Birgitte Bonnerup tale om erfaringer fra pandemien. Hvad tabte vi, hvad blev vanskeligt, uforståeligt og hvordan kan vi forstå sorg i organisationer?
Read More

Udvikler ledelsesudviklingsprogrammer ledere?

- Om modsigelser og uventet kompleksitet i ledelsesudvikling.  Magnus Larsson har med kollegaer på CBS arbejdet med et forskningsprojekt om ledelsesudvikling i den offentlige sektor og undersøgt, hvad der sker i typiske ledelsesprogrammer, samt relationen mellem programmet og deltagernes daglige praksis. Resultaterne viser kompleksitet og modsigelsesfulde effekter som kan betyde, at lederen bliver styrket, mens ledelseskapaciteten bliver svækket.
Read More

Revisiting the Promoted Sibling

I anledning af den netop udgivne engelske oversættelse af Forfremmede søskende Om åben ogskjult familiedynamik i organisationer præsenterer Steen Visholm hovedpointer fra bogen og lægger op tildiskussion af familiedynamik i organisationer.
Read More