NAPSO generalforsamling 10. maj 2016 kl 19 med fagligt indlæg: “Vart går gränsen, vem bestämmer?- gränsers funktion för individ och grupper”

Dato: 10. maj 2016
Tid: 00:00 - 00:00