DJØF’ere & Hot Hands og andre projektive processer i offentlige organisationer i dag

Dato: 27. november 2018
Tid: 00:00 - 00:00
Sted: Christianshavns Beboerhus. Lokale: Nisten, Dronningensgade 34, 1420 Kbh. K

Oplæg ved Anette Jønson og Steen Visholm med efterfølgende temastorgruppe.

Splitting og projektion er en kendt forsvarsmekanisme i Melanie Kleins psykoanalyse. Sådanne forsvar kan være flygtige og hurtigt opløst, men de kan også stase op og blive mere kroniske. Herved bindes en masse energi og ressourcer går tabt.
Splittelsen mellem ’kolde administratorer’ og ’de varme hænder’ er en sådan gensidig forsvarsmekanisme, der har gjort sig gældende længe, men nu er ved at blive italesat og problematiseret. Strukturelle og administrative ændringer og teknologiske nyudviklinger (New Public Management/Governance, LEAN, Sundhedsplatformen etc.) implementeres sjældent på organisationspsykologisk reflekteret vis og forskellige personalegrupper får ikke mulighed for at bearbejde de tab af autoritet m.m., der knytter sig til mange af disse ændringer. Bl.a. med afsæt i eksempler og i Steen Visholms bidrag til ledelseskommissionens arbejde med offentlig ledelse.