NAPSO  er en forkortelse for Netværk for Anvendt Psykodynamisk og Systemteoretisk Organisationspsykologi.

Vores formål er at udvikle den anvendte psykodynamiske og systemteoretiske organisationspsykologi og at udbrede kendskabet til denne metode og tænkning ved at arrangere åbne grupperelationskonferencer, lytteposter, temadage, informationsformidling og lignende aktiviteter.

NAPSO henvender sig både til personer og organisationer, der er interesserede i udviklingen af den anvendte psykodynamiske og systemteoretiske organisationspsykologi, og til personer og organisationer, der er interesserede i at stifte bekendtskab med eller øge forståelse for og anvendelse af (kunnen af) den anvendte psykodynamiske og systemteoretiske organisationspsykologi.

Download vores vedtægter her: NAPSO vedtægter 2012

NAPSO bestyrelsesmedlemmer 2017-2018