1050×567 Anne Lindhardt Sh (1)

Angst æder samfund op – Marts 2018

Psykologiske perspektiver på udviklingen i Danmark og verden netop nu.

Fyraftensmøde
Mandag den 19. marts 2018 kl. 19:30 – 21:30
VerdensKulturCentret
Nørre Allé 7, 2200 Kbh. N
Lokale: 104

Der er begrænsede pladser, så tilmelding til: anette@ratgeber.dk

Program
19:30 Oplæg ved Anne Lindhardt
20:30 Pause
20.45 Temastorgruppe
21:30 Slut og tak for denne gang

Pris
Medlemmer: gratis adgang
Ikke-medlemmer: 100 kr. betales ved indgangen.

 

Store grupper i samfundet oplever, at den faste grund under fødderne er begyndt at skride. Med udgangspunkt i sit eget fagområde, psykiatrien, reflekterer Anne Lindhardt over trends i den aktuelle samfundsorden i Danmark og i den øvrige vestlige verden og trækker nogle psykologiske perspektiver op.

Forholdet til de psykisk syge kan ses som en mikrooptik på større udviklingstendenser, der aktuelt præger samfundene i vores del af verden. Rettighedsprincipper, idealer om fair behandling og lige muligheder for alle individer bliver trængt i defensiven. Forestillingen er, at restriktiv praksis og øget brug af tvang og kontrol er nødvendig for at øge sikkerheden og dermed reducere angsten.

Det gælder også i det store perspektiv på samfundsniveau, hvor en gensidig tillidskultur er under pres og erstattes af en magtbaseret kontrol- og  evalueringskultur med overvågningskameraer, låste døre og manglende transparens. Uligheden i samfundet er stigende. Nogle ganske få bliver ufatteligt rige og tager ubeskedent for sig af retterne, mens store befolkningsgrupper frygter forringede levevilkår, når de oplever at løn, ansættelsesvilkår, uddannelsesmuligheder og pensionsopsparinger udhules på den globaliserede markedsplads.

Skaber den stigende oplevelse af ulighed og utryghed øget klangbund for højrepopulisme, demagogisk manipulation, narcissisme og stigmatisering af outsidere og minoriteter? Hvordan genskaber vi en gensidig tillidskultur og reducerer angsten – eller hvad er vejen frem?

Anne Lindhardt er psykiater, overlæge, centerchef på Psykiatrisk Center Bispebjerg og formand for Psykiatrifonden.